Στολή Πρώσσου στρατιωτικού της περιόδου των Ναπολεοντείων πολέμων. Η στολή αυτή απετέλεσε την έμπνευση για τον σχεδιασμό της στολής του Ιερού Λόχου του Αλεξάνδρου Υψηλάντη.

 

Ο Alexander Wilhelm Kolbe (;-1860), ήταν Γερμανός στρατιωτικός και Φιλέλληνας. Γεννήθηκε στο Βερολίνο και υπηρέτησε ως λοχίας του Πρωσσικού Στρατού κατά τους Ναπολεοντείους Πολέμους[1], εναντίον των Γάλλων. Διακρίθηκε για τη γενναιότητά του στη Δρέσδη και στο Βατερλώ[2].

Ήταν από τους πρώτους Φιλέλληνες που έφθασε στην Ελλάδα κατά την Ελληνική Επανάσταση, ως εθελοντής, ήδη από το 1821 και  ενετάγη στη Γερμανική Λεγεώνα[3]. Μετά τη διάλυσή της κατά τη μάχη του Πέτα την 4η Ιουλίου 1822, επέστρεψε για λίγο στην Γερμανία και επανήλθε στην Ελλάδα στα τέλη Οκτωβρίου του 1822. Την περίοδο αυτή έλαβε μέρος στην τελική φάση της πολιορκίας του Ναυπλίου[4].

Στη συνέχεια συμμετείχε διαρκώς σε όλες τις φάσεις του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων.

Τον Δεκέμβριο του 1822, πήγε στο Μεσολόγγι ως αντιπρόσωπος των Γερμανών Φιλελλήνων, συνοδεύοντας δωρεές από τα Φιλελληνικά κομιτάτα για την ενίσχυση της Επανάστασης[5]. Εκεί, υπηρέτησε ως καπράρος (από το ιταλικό caporale) α’ τάξεως[6]. Ταυτόχρονα ήταν κομιστής της πρόσκλησης του λόρδου Βύρωνα προς τους εν Ελλάδι Γερμανούς Φιλέλληνες για κατάταξη στο υπό δημιουργία σώμα πυροβολικού[7].

Το 1823, συμμετείχε στην εκστρατεία του Παρνασσού κατά του Δερβίς Πασά, υπό τον Νικηταρά[8].

Στις 11 Ιανουαρίου 1824, αφού είχε μεσολαβήσει δεύτερη επιστροφή του στο Darmstadt της Γερμανίας[9],ο Kolbe ξαναγύρισε στο Μεσολόγγι[10], όπου αρχικά διετέλεσε λοχαγός του επιτελείου στην εκστρατεία κατά του Ομέρ Βρυώνη στην πεδιάδα της Λιγοβίτσας, ενώ την 1η Αυγούστου 1824, διορίσθηκε υποφρούραρχος Μεσολογγίου, μετά την τελευτή του λόρδου Βύρωνος[11]. Μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826, έλαβε μέρος στην Μάχη της Αράχωβας (18-24 Νοεμβρίου 1826)[12]. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό, οργάνωσε μία μονάδα πυροβολικού αξιοποιώντας 6 κανόνια και δύο όλμους που είχαν στείλει στους Έλληνες μαχητές τα Φιλελληνικά κομιτάτα της Γερμανίας.

Ο Kolbe είχε αναλάβει πολλές φορές να συνοδεύσει στην Ελλάδα από την Γερμανία οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, που συγκέντρωναν τα Φιλελληνικά κομιτάτα.

Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο Ι. Καποδίστριας, ο Kolbe διορίσθηκε επιμελητής του στρατού και αρχιεπιμελητής του ναυτικού[13]. Το 1846 για άγνωστο λόγο, ετέθη σε διαθεσιμότητα[14].

Απεβίωσε στον Πόρο το 1860, εκτιμώμενος για την μακρά του συνεισφορά στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε, καθώς και για την ακεραιότητα και ευγένεια του χαρακτήρα του[15].

Για τη δράση του στην Ελλάδα, τιμήθηκε με το Αριστείον του Αγώνος. Για την προηγούμενη υπηρεσία του, τιμήθηκε με το Πρωσσικό Παράσημο του Μελανός Αετού, το οποίο έλαβε για τη γενναιότητά του στη Δρέσδη και το Βατερλώ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά, υπηρετώντας υπό τις διαταγές του στρατάρχη Gebhard Leberecht von Bluecher (1742-1819)[16].

Παραπομπές

[1] St Clair, William, ‘’That Greece Might Still Be Free. The Philhellenes in the War of Independence’’, εκδ. Open Book Publishers, Λονδίνο, 2008, σελ. 125.

[2]https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5

[3] St Clair, William, ‘’That Greece Might Still Be Free. The Philhellenes in the War of Independence’’, εκδ. Open Book Publishers, Λονδίνο, 2008, σελ. 125.

[4] ‘’Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια’’, εκδ. Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας, Αθήνα, 1929, δ’ τόμος, σελ.174.

[5] Τράιμπερ, Ερρίκος, ‘’Αναμνήσεις από την Ελλάδα 1822-1828’’, επιμ. δρ. Χρήστος Ν. Αποστολίδης, ιδ .εκδ., Αθήνα, 1960, σελ.56.

[6] https://paligenesia.parliament.gr/page.php?id=4959

[7] Βλ. στο ίδιο.

[8] https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5

[9] St Clair, William, ‘’ That Greece Might Still Be Free. The Philhellenes in the War of Independence’’, εκδ. Open Book Publishers, Λονδίνο, 2008, σελ.161.

[10] Τράιμπερ, Ερρίκος, ‘’Αναμνήσεις από την Ελλάδα 1822-1828’’, επιμ. δρ. Χρήστος Ν. Αποστολίδης, ιδ .εκδ., Αθήνα, 1960, σελ.59.

[11] Περιοδικό ‘’Εβδομάς’’, Αθήνα, Έτος Α’(1884), τόμος Α’ αρ. 1. (χωρίς ημερ.) ως και αρ. 27, 2 Σεπτεμβρίου 1884, εκδ. Κορίννη, Αθήνα, 1884, σελ.59.

[12]  Βλ. στο ίδιο.

[13] ‘’Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια’’, εκδ. Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας, Αθήνα, 1929, δ’ τόμος, σελ.174.

[14] Περιοδικό ‘’Εβδομάς’’, Αθήνα, Έτος Α’(1884), τόμος Α’ αρ. 1. (χωρίς ημερ.) ως και αρ. 27, 2 Σεπτεμβρίου 1884, εκδ. Κορίννη ,Αθήνα, 1884, σελ.59.

[15] Βλ. στο ίδιο.

[16] Βλ. στο ίδιο.

Πηγές – Βιβλιογραφία

  • St Clair, William, ‘’That Greece Might Still Be Free.The Philhellenes in the War of Independence’’, εκδ. Open Book Publishers, Λονδίνο, 2008.
  • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5.
  • ‘’Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια’’, εκδ. Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας, Αθήνα, 1929, δ’ τόμος.
  • https://paligenesia.parliament.gr/page.php?id=4959
  • Τράιμπερ, Ερρίκος, ‘’Αναμνήσεις από την Ελλάδα 1822-1828’’, επιμ. δρ. Χρήστος Ν. Αποστολίδης, ιδ .εκδ., Αθήνα, 1960.
  • Περιοδικό ‘’Εβδομάς’’, Αθήνα, Έτος Α’(1884), τόμος Α’ αρ. 1. (χωρίς ημερ.) ως και αρ. 27, 2 Σεπτεμβρίου 1884, εκδ. Κορίννη ,Αθήνα, 1884.