ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

Η Εταιρεία συγκεντρώνει βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό με αντικείμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, και προάγει τους στόχους της.