Η ΕΕΦ παρουσιάζει δύο συναυλίες Φιλελληνικής Μουσικής του 19ου αιώνα.

Δεύτερη συναυλία
Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον Γαλλικό Φιλελληνισμό

Ένα εμπνευσμένο ποίημα ενός μεγάλου και φωτισμένου δημιουργού που υμνεί τον αγώνα των Ελλήνων και των Φιλελλήνων και τις αξίες του ελληνοκεντρικού πολιτισμού στις οποίες στηρίζεται ολόκληρος ο δυτικός κόσμος και η πολιτισμένη ανθρωπότητα.

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το λογότυπο του Μουσείου Φιλελληνισμού.

Το σχέδιο στηρίζεται σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι το γράμμα Φ που συνθέτουν δύο ημικύκλια τα οποία παραπέμπουν σε αμφιθέατρα που συμβολίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στον πολιτισμό και την δημοκρατία που πρεσβεύει ο Ελληνισμός και ο Φιλελληνισμός.

Το δεύτερο είναι το γράμμα Μ, το οποίο συνθέτουν τα δύο μέρη μίας ανοικτής πύλης, που καλεί την ανθρωπότητα να συμμετέχει στην Ελληνική παιδεία και πολιτισμό.

Τα δύο στοιχεία μαζί συμβολίζουν ένα σύγχρονο Μουσείο, ανοικτό στην κοινωνία, που τιμά και προβάλει τον Φιλελληνισμό.

Στόχος της ΕΕΦ είναι να τιμήσει με τη λειτουργεία του Μουσείου τον Φιλελληνισμό και τους Φιλέλληνες που από την Αναγέννηση μέχρι τον 19ο αιώνα συνέβαλαν στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού και στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Παράλληλα, η ΕΕΦ θα θέσει με το έργο της και με σειρά δράσεων, τις βάσεις για την προώθηση του διαρκούς Φιλελληνισμού.

Ευχαριστίες ανήκουν στον Γιώργο Δαουλάρη και την Ελένη Παπαδοπούλου της impressme.gr για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τον σχεδιασμό της ταυτότητας / λογότυπο του Μουσείου μας.

Η ΕΕΦ παρουσιάζει δύο συναυλίες Φιλελληνικής Μουσικής του 19ου αιώνα.

Πρώτη συναυλία
Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το έκτο από τα 6 τραγούδια που υμνούν την συμβολή των Φιλελλήνων στην Ελλάδα.

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το πέμπτο από 6 τραγούδια που υμνούν την συμβολή των Φιλελλήνων στην Ελλάδα.

 

 

Ένα νέο διαδικτυακό μάθημα είναι διαθέσιμο προς όλους στο Mathesis, το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ.

Περιγραφή του μαθήματος

Το Φιλελληνικό κίνημα ξεκίνησε με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και διήρκησε μέχρι το τέλος της, με αυξομειώσεις δράσης και ενδιαφέροντος. Περιελάμβανε δύο σκέλη: τις Φιλελληνικές Επιτροπές που επιτοπίως δημιουργήθηκαν, σε εθελοντική βάση, σε διάφορες χώρες (κυρίως τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ), και τις ομάδες ενόπλων -περίπου 1.200 συνολικά- που ήλθαν στον Νότο της Βαλκανικής να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Το Κίνημα αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στην επιτυχή έκβαση της Επανάστασης καθώς κινητοποίησε λαούς και Κυβερνήσεις υπέρ των Ελλήνων, σε κρίσιμες στιγμές του Αγώνα.

Έναρξη Μαθήματος: 22/2/2021
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου
Διάρκεια: 4 εβδομάδες
Παρακολούθηση: Δωρεάν

Εισαγωγή

Για πληροφορίες:

https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:History+Hist1.3+21A/about

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το τέταρτο από 6 τραγούδια που υμνούν την συμβολή των Φιλελλήνων στην Ελλάδα.

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το τρίτο από 6 τραγούδια που υμνούν την συμβολή των Φιλελλήνων στην Ελλάδα.

Η ΕΕΦ παρουσιάζει το δεύτερο από 6 τραγούδια που υμνούν την συμβολή των Φιλελλήνων στην Ελλάδα.