Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού που πρόσφερε χρήματα και συμμετείχε στις επιχειρήσεις.

Βρετανός (Σκώτος), ιστορικός και φιλέλληνας, από το Φάβερσαμ.

Φιλέλληνας βαυαρός αξιωματικός (λοχαγός) του μηχανικού, από αριστοκρατική οικογένειας.

Γερμανός γιατρός και φιλέλληνας από το Μαϊνίγγεν της Σαξονίας.

Σκώτος αξιωματικός που προσέφερε όπλα και χρήματα, και συμμετείχε στην πολιορκία της Τρίπολης.

Στρατιωτικός και φιλέλληνας από το Κορκ της Ιρλανδίας.

O πρώτος Αμερικανός φιλέλληνας , που έλαβε μέρος στον Αγώνα του 1821.

Γερμανός (Πρώσος) φιλέλληνας υπολοχαγός από το Βερολίνο, που σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822).

Κερκυραίος ελληνογάλλος αγωνιστής του 1821.

Ρώσος διπλωμάτης, από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Ήταν πρεσβευτής στην Τουρκία την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θερμός φιλέλληνας, βοήθησε με κάθε τρόπο τον Αγώνα.