Δύο συναυλίες Φιλελληνικής μουσικής

Η ΕΕΦ παρουσιάζει δύο συναυλίες Φιλελληνικής Μουσικής του 19ου αιώνα.

Πρώτη συναυλία

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό

Fanie Antonelou – Soprano
Maria Papapetropoulou – Pianist

Ακούγονται με την σειρά τα τραγούδια:

“The awakening of the Greeks” (1823)
Music: Albert Guillon (1801-1854)
Poetry: Alexandre

«The complaint of a young Greek» (1822)
Music: Félix Gatayes (1809-1860)
Poetry: Auguste Bastide

«Song of the captive Greek girl»
Music: John William Hobbs (1799 – 1877)
Poetry: Julia Pardoe

“To Greece We Give Our Shining Blades”
Music: Henry Bishop (1786 – 1855)
Poetry: Thomas Moore (1779 – 1852)

«The widow of the Greek Botzaris at the Altar of Mary» (1825)
Music: Louis Jadin (1768-1853)
Poetry: Lambert

“The virgin of Athens”
Music: Charles Gounod (1818-1893)
Poetry: Lord Byron (1788 – 1824)

«Cyrenaica»
Elegiac chant of a young Greek slave taken from Scio, driven and sold in Benghazi (1826)
Music: Flavie Parodi

«The echo of Navarino» hellenic romance (1827)
Music: Georges Kuhn (1789-1858)
Poetry: Alphonse Jarry