Φιλελληνικό πιάτο

“Pacha fait prisonnier” (η αιχμαλωσία του πασά)

Δεύτερη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: ” P & H CHOISY 18 “.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.