Φιλελληνικό πιάτο

“Hellène au tombeau de son ami” (η Ελένη στον τάφο του φίλου της)

Πρώτη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: ” P & H CHOISY 2 “.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.