Φιλελληνικό πιάτο

“Jeune Grecque combattant un Pacha” (νέα Ελληνίδα μάχεται με έναν πασά)

Πρώτη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: ” P & H CHOISY 2 “.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.