Καραϊσκάκης – Πειραιάς

Τό ἐν Πειραιεῖ στρατόπεδον τοῦ Καραϊσκάκη κατά τό ἔτος 1827. Τῇ Ἑλληνικῇ Φυλῇ καί τοῖς φίλοις αὐτῆς τήν εἰκόνα ταύτην ἀνατίθησιν, Θεόδωρος Π. Βρυζάκης  (Παρίσι, Lemercier, 1860)

λιθογραφία χαραγμένη από τον Gilbert με βάση το έργο του Βρυζάκη, τίτλος και αφιέρωση στα ελληνικά και γαλλικά, 52,4 x 71,2 εκ.