Λ. Βύρων στον τάφο Μ. Μπότσαρη

Ο όρκος του Λόρδου Βύρωνα στον τάφο του Μ. Μπότσαρη

λάδι σε ξύλο, 15,5 x 21,1 εκ.
Παραλλαγή σε σμίκρυνση του έργου του Ludovico Lipparini (1800-1856) που βρίσκεται σήμερα στο Museo Civico του Treviso. Βλ. Risorgimento greco e filellenismo italiano. Lotte, cultura, arte, [κατ. έκθεσης], Ρώμη 1986, σ. 299-300, αρ. C 30. Ανάλογη σμίκρυνση, πιθανώς από το ίδιο εργαστήριο, υπάρχει στο Μουσείο Μπενάκη. Βλ. Δ. Φωτόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, σ. 544, αρ. 956, και Risorgimento greco…, σ. 300, αρ. C 31.