Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Louis-Philippe Crépin (1772-1861)

α) Combat naval livré dans le port de Navarin, entre les Escadres combinées d’ Angleterre, de France, de Russie et la Flotte Turco-Egyptienne, le 20 Octobre 1827 [pendant l’ action]

β) Combat naval livré dans le port de Navarin, entre les Escadres combinées d’ Angleterre, de France, de Russie et la Flotte Turco-Egyptienne, le 20 Octobre 1827 (2e vue) [à la fin de l’ action]
(Παρίσι, Langlumé, 1828)

λιθογραφίες χαραγμένες με βάση σχέδια του Crépin, 31 x 50,7 και 31 x 51 εκ