Ναυμαχία του Ναυαρίνου

John Theophilus Lee (1787-π. 1828)
α) Battle of Navarin, To His Royal Highness William Henry Duke of Clarence, Lord High Admiral of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, […], this, the first general action fought under the naval administration of His Royal Highness, is dedicated with especial permission and the most profound respect, by […] John Theophilus Lee

β) Battle of Navarin, To His Royal Highness William Henry Duke of Clarence, Lord High Admiral of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, […], this, the first general action fought under the naval administration of His Royal Highness, is dedicated with especial permission and the most profound respect, by […] John Theophilus Lee
(Λονδίνο, π. 1828)

Ακουατίντες χαραγμένες από τους R. Smart και H. Pyall με βάση σχέδια του Lee και υπό την εποπτεία του Viscount Ingestre [Shrewsbury], επιχρωματισμένες με το χέρι, επεξηγηματικά κείμενα στα αγγλικά και γαλλικά, η καθεμία: 45 x 59,5 εκ.