Σκλαβοπάζαρο

JACOBS, PAUL EMIL 1802 – 1866
Γερμανός ζωγράφος του 19ου αιώνα. Επισκέφθηκε την Ελλάδα και ζωγράφησε σειρά θεμάτων Ελληνικού ενδιαφέροντος.

Ο πίνακας παρουσιάζει σκηνή από σκλαβοπάζαρο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας.

Λάδι σε μουσαμά 121 εκ x 172 εκ