Η Kathleen Ann O’ Donnell, παρουσιάζει τη σύνδεση του κοσμικού έργου «The Poems of Ossian» του James Macpherson και την προώθησή του από το «Imitation of Ossian» και του «Irish Melodies» του Thomas Moore μαζί με μια προσαρμογή του επικού Fingal- ποιήματος- με τίτλο «The Death of Calmar and Orla» από τον Lord Byron.

H παρουσίαση θα λάβει χώρα από την CESA TALKS στις 17 Φεβρουαρίου, 2022, στις 19.30 (ΕΕΤ) μέσω τις διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84948244372?pwd=WWJmOEFvWStuK3Bubmo0TDgrWHlPQT09

Meeting ID: 849 4824 4372
Passcode: 420646

Η σύνδεση αυτή πηγάζει μέσα από ριζοσπαστικούς μελετητές που προσπάθησαν να ενώσουν το πρόσφατα απελευθερωμένο οθωμανικό έδαφος σε μια δημοκρατική ομοσπονδία, χωρίς τη Δυτική Μοναρχία, υπό τη Δημοκρατική Ανατολική Ομοσπονδία, για να συμπεριληφθεί η Κύπρος. Ο δημιουργός του, ο Κεφαλλονίτης ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος Παναγιώτης Πανάς, «κληρονόμος του ονείρου» του Ρήγα Βελενστινλή, προμάρτυρας της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν ο κύριος μεταφραστής της ιταλικής εκδοχής του Cesarotti αυτής της Κελτικής ποίησης, γραμμένης στα αγγλικά, η οποία παρουσίαζε μια ηθική επιταγή για να ενισχύσει την ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών πίστεων για την καταπολέμηση της πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε» από τη Βρετανική Αυτοκρατορία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Kathleen Ann O’Donnell είναι ανεξάρτητη ακαδημαϊκός και συνεργάζεται με τη Βρετανική Σχολή στην Αθήνα. Η Kathleen έχει περάσει 25 χρόνια ερευνώντας για τον Ossian από τότε που παρουσίασε μια εργασία στο συνέδριο James Macpherson Bicentenary Conference στην Οξφόρδη το 1996. Πρόσφατες δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν: «The Influence of «Thomas Moore in the Nineteenth Century Greek-Speaking World» στο «The Reputations του Thomas Moore», που επιμελήθηκε η Sarah McCleave και η Triona O’Hanlon (Routledge, 2020), και το «Translations of Ossian, Thomas Moore and the Gothic by 19th Century European Radical Intellectuals: The Democratic Eastern Federation» στο «Lublin Studies in Modern Languages and Literature (Lublin 2019)».

Kathleen Ann O’Donnell ( στο academia.edu και ResearchGate): https://independent.academia.edu/KathleenAnnODonnell

https://www.researchgate.net/profile/Kathleen-Odonnell-3