Βρετανός (Σκώτος), ιστορικός και φιλέλληνας, από το Φάβερσαμ.