Άγγλος (Σκώτος) φιλέλληνας, διπλωμάτης και συγγραφέας.