Ιταλός φιλέλληνας από το Σαβιλιάνο της Σαβοΐας. Πέθανε στη στην πτώση της Σφακτηρίας (1825).