Γερμανός γιατρός και φιλέλληνας από το Μαϊνίγγεν της Σαξονίας.