Έλληνες φυγάδες

Πίνακας του πρώτου μισού του 19ου αιώνα του Βέλγου Φιλέλληνα ζωγράφου Edouard Charles Dons (1798-1869). Παρουσιάζει Έλληνες Φυγάδες. Είναι υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στην πίσω όψη: Edouard Dons Gandensis / Fecit 1835.