Φιλελληνική σουπιέρα

Μικρή σουπιέρα bouillon με φιλελληνικά θέματα (Montereau, π. 1830)

Εμπίεστη σφραγίδα: LL & T / Montau, ύψος: 22 cm.

Ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα σκεύη από φιλελληνικό σερβίτσιο φαγητού του Montereau. Οι παραστάσεις είναι: «Παραμονή επιθέσεως», «Ευλογία Ελλήνων στο Μεσολόγγι», «Ο όρκος του Έλληνα» και «Ελληνικό Κομιτάτο με πρόεδρο τον Σατωβριάνδο» (οι δυο τελευταίες στο σκέπασμα). Για όμοια σουπιέρα με διαφορές στη διακόσμηση και την επιλογή των θεμάτων, βλ. A. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 41, εικ. 90 & 114.