Μικρή βαθιά πιατέλα

Μικρή βαθιά πιατέλα με τον Κανάρη στο πυρπολικό του (Montereau, π. 1830)

Εμπίεστη σφραγίδα: LL & T / Montau, διάμετρος: 21 εκ.

Βιβλιογραφία:

A. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 41, εικ. 94.