Βιβλίο

Dupré Louis.
Voyage à Athènes et à Constantinople, ou collection de portraits, de vues et de costumes grecs et ottomans. Παρίσι, Dondey-Dupré, 1825.
μεγάλο folio, 590 x 445 mm., 52 σ.
Μέ 40 λιθογραφίες τῶν Formentin, Motte, Delpech, Sauvé και Lemercier σέ σχέδια τοῦ Dupré, ὅλες ἐπιχρωματισμένες μέ το χέρι, οἱ περισσότερες μέ ἀνάγλυφη σφραγίδα τοῦ καλλιτέχνη, ἀναδιπλούμενος πίνακας μέ τουρκικό διαβατήριο στό τέλος, 12 μεγάλες λιθόγραφες βινιέτες ἐντός κειμένου (μία ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι, σ. 4).
Το ωραιότερο ταξιωδοτικό βιβλίο για την Ελλάδα του 19ου αιώνα.

O Λουί Ντυπρέ (γαλλικά: Louis Dupré, 1789, 1837) ήταν Γάλλος ζωγράφος, φιλέλληνας και αρχαιολάτρης.

Ο L. Dupré ἔφθασε στήν Κέρκυρα στίς ἀρχές Μαρτίου τοῦ 1819. Στη συνέχεια πέρασε στά Ἰωάννινα και διασχίζοντας τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα κατέληξε στήν Ἀθήνα, στά μέσα Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους. Δύο μῆνες μετά ἀναχώρησε γιά την Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔμεινε μέχρι τό Σεπτέμβριο. Στίς πόλεις πού ἐπισκέφθηκε ἔγινε δεκτός ἀπό τους τοπικούς ἄρχοντες καί τήν ἀνώτερη τάξη, συναντήθηκε δέ μέ σημαίνοντες ξένους πού βρίσκονταν τότε στην Ἀνατολή. Οἱ λιθογραφίες τοῦ Dupré ἀποπνέουν τήν ἀγάπη του γιά τον τόπο καί τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ τό κείμενό του προδίδει γνήσια φιλελληνικά αἰσθήματα.