Το Φιλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα οργανώνει διάλεξη και συζήτηση επί στρογγυλής τραπέζης με θέμα το Φιλελληνισμό. Πρόκειται για μια υβριδική εκδήλωση, ανοικτή στο κοινό, που θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης του Φινλανδικού Ινστιτούτου «Άλλοι Φιλελληνισμοί: Βορειοανατολικές Προοπτικές για τον Σλαβικό και Βαλτικό Φιλελληνισμό», η οποία θα συνεχισθεί μέχρι το έτος 2022.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 18.00

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η καθηγήτρια Antonia (Ada) Dialla θα πραγματοποιήσει μια διάλεξη με θέμα «Ρωσικός Φιλελληνισμός: Εφευρίσκοντας την Ελλάδα, Επαναπροσδιορίζοντας την Ευρώπη». Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους οι Elizabeth Fowden, George Kalpadakis, Petra Pakkanen και Mogens Pelt.

Το θέμα της συζήτησης είναι ο φιλελληνισμός και οι πτυχές του στη Σλαβική και Βαλτική, καθώς και στη σκανδιναβική πολιτιστική σφαίρα, με στόχο να αναλυθούν λεπτομερώς θέματα σχετικά με τον φιλελληνισμό που έχουν τύχει πολύ λιγότερης επιστημονική προσοχής σε σχέση με τον ρόλο του σε άλλα μέρη της Ευρώπης και πέρα από αυτήν.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qqqDIiGNcxTxxTMqJVn800UUiKMqdd