ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εταιρεία θα συστήσει διεθνή φιλελληνική επιτροπή, με στόχο την προώθηση των στόχων της διεθνώς.