Διεθνής Φιλελληνική Επιτροπή

Η Διεθνής Φιλελληνική Επιτροπή (ΔΦΕ) απαρτίζεται από διεθνείς προσωπικότητες που προωθούν τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού και στηρίζουν το φιλελληνικό ρεύμα του 21ου αιώνα. Eξετάζει την επίδραση του Ελληνικού Πολιτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες, και εισηγείται μέτρα και δράσεις για την προώθηση του σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.