Δωρητές – Χορηγοί

Η Εταιρεία ευχαριστεί τους χορηγούς που βοηθούν το έργο της συνολικά, και τις επιμέρους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της.


ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Αδείας: 3/88/1991