ΔΩΡΗΤΕΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

Η Εταιρεία ευχαριστεί τους χορηγούς που βοηθούν το έργο της συνολικά, και τις επιμέρους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της.

Χορηγοί της εκδήλωσης για τον Αμερικανικό φιλελληνισμό και τον Dr. Samuel Gridley Howe:

EUROPEAN DYNAMICS

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ