ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη γίνονται προσωπικότητες που προσέφεραν ηθική ή υλική βοήθεια ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας