Φίλοι ΕΕΦ / Μουσείου Φιλελληνισμού

Φίλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε πολίτης ο οποίος αποδέχεται τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο email της Εταιρείας (info@eefshp.org), στην οποία θα επισυνάπτουν το βιογραφικό τους ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Οι φίλοι έχουν μία σειρά από προνόμια, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εκθέσεις της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού.