Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την σύσταση του Ελληνικού κράτους. Θα υπογραμμίζει την σημασία του Ελληνικού πολιτισμού ως  έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του δυτικού πολιτισμού, και θα προωθεί την συνέχιση της μελέτης και διάδοσης του διεθνώς, στηρίζοντας τα σύγχρονα φιλελληνικά ρεύματα.

Επίσης η εν γένει προαγωγή του πολιτισμού και της πολιτισμικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα,  καθώς και η βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των λαών στο πνεύμα της παράδοσης της αρχαίας Αμφικτιονίας.

Η Εταιρεία θα αναδείξει την μοναδικότητα του Φιλελληνικού κινήματος εξ αιτίας της παγκόσμιας επιρροής του Ελληνικού Πολιτισμού, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις  με αντικείμενα σχετικά με την εξέλιξη του Ελληνικού πολιτισμού, με την επίπτωση που αυτός είχε διεθνώς, με την σύσταση του νεοελληνικού κράτους, με τον φιλελληνισμό, και με άλλα έμμεσα ή άμεσα συναφή αντικείμενα.