Το διεθνές βραβείο & το μετάλλιο Lord Byron

Ο θεσμός

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) έχει θεσμοθετήσει την απονομή ετησίως των κάτωθι διακρίσεων.

Το διεθνές βραβείο Lord Byron

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) απονέμει ετησίως ένα Βραβείο σε τρεις σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον πολιτικό, πολιτιστικό, ακαδημαϊκό ή επιχειρηματικό κόσμο, των οποίων οι καριέρες χαρακτηρίζονται από μία μακροχρόνια φιλελληνική καταγραφή ή που συνέβαλαν στην κοινωνία με τις δράσεις και τη σταδιοδρομία τους, εμπνευσμένοι από τις αξίες του Ελληνισμού.

Το μετάλλιο Lord Byron

Η ΕΕΦ προσφέρει ετησίως το μετάλλιο Lord Byron στους ακόλουθους:

  • Ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και ερευνητές που συνέβαλαν στην προώθηση του Ελληνισμού και των Ελληνικών σπουδών,
  • Άτομα ή οργανώσεις που προσφέρουν την υποστήριξή τους στην αποστολή της ΕΕΦ,
  • Απογόνους Φιλελλήνων που προσέφεραν την υποστήριξή τους στην Ελλάδα κατά την Ελληνική Επανάσταση.