Το μετάλλιο Lord Byron

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) προσφέρει ετησίως το μετάλλιο Lord Byron στους ακόλουθους:

 • Ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και ερευνητές που συνέβαλαν στην προώθηση του Ελληνισμού και των Ελληνικών σπουδών,
 • Άτομα ή οργανώσεις που προσφέρουν την υποστήριξή τους στην αποστολή της ΕΕΦ,
 • Απογόνους Φιλελλήνων που προσέφεραν την υποστήριξή τους στην Ελλάδα κατά την Ελληνική Επανάσταση.

Κάθε τιμώμενο άτομο ή οργανισμός, λαμβάνει χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα.

Τα μετάλλια Lord Byron απονέμονται σε τελετή που πραγματοποιείται ετησίως στο Μουσείο Φιλελληνισμού της Αθήνας.

Οι βραβευμένοι με μετάλλιο Lord Byron

2021

Τελετή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης για τον “Αμερικανικό Φιλελληνισμό” που έλαβε χώρα στις 14 Απριλίου 2021 στο Μουσείο Φιλελληνισμού.

 • Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο κ. Pyatt βραβεύθηκε με το μετάλλιο Lord Byron.

Τελετή εγκαινίων του Μουσείου Φιλελληνισμού που έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου 2021.

Με το μετάλλιο Lord Byron βραβεύθηκαν οι απόγονοι δεκατριών σπουδαίων Φιλελλήνων, οι οποίοι προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες, ακόμη και τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Πρόκειται για τους εξής:

 • Ρέα Μητροπούλου, απόγονος του Γερμανού Wilhelm Bellier de Launoy
 • Νίκος Αποστολίδης, απόγονος του Γερμανού Heinrich Treiber
 • Bruno Fabvier, απόγονος του Γάλλου Charles Nicolas Fabvier
 • Jeannine Giudicelli, απόγονος του Γάλλου Pasquale Gambini
 • Vincent Touze, απόγονος του Γάλλου Jean-François Maxime Raybaud
 • Pascale / Delphine Aurran de Sancy, απόγονος του Γάλλου Olivier Voutier
 • Χρήστος Παρασκευόπουλος, απόγονος του Ιταλού Giuseppe Chiappe
 • Αικατερίνη Ιωαννίδη, απόγονος του Ιταλού Michele Gramsi
 • Hugues Eynard, απόγονος του Ελβετού Jean-Gabriel Eynard
 • Ιούλιος & Λουκία Φορνέζη, απόγονοι του Ελβετού Henri Fornèsy
 • James Abney-Hastings, απόγονος του Βρετανού Frank Abney Hastings
 • Julia Wainwright, απόγονος των Αμερικανών Julia Ward Howe και Samuel Gridley Howe
 • Gillian Kellogg, απόγονος των Αμερικανών Julia Ward Howe και Samuel Gridley Howe

Κατά την ίδια τελετή επίσης τιμήθηκαν με το μετάλλιο Lord Byron τέσσερεις καθηγητές και ένας διπλωμάτης:

 • William St Clair (Ηνωμένο Βασίλειο, 1937 – 2021)
 • Maria Kalinowska (Πολωνία)
 • Eva Latorre Broto (Iσπανία)
 • Gosciwit Malinowski (Πολωνία)
 • Theo Dirix (Διπλωμάτης από το Βέλγιο)

Τελετή εκδήλωσης για την επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, που έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου 2021, στο Μουσείο Φιλελληνισμού.

Με το μετάλλιο Lord Byron βραβεύθηκαν οι απόγονοι τριών εμβληματικών ναυάρχων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ρωσία, βασικών συντελεστών της νίκης των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Πρόκειται για τους εξής:

 • Sir Christopher Codrington Bt., 4th Baronet, απόγονος του ναυάρχου Sir Edward Codrington, διοικητή του βρετανικού και του συμμαχικού στόλου στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
 • Charles Codrington, απόγονος του ναυάρχου Sir Edward Codrington, διοικητή του βρετανικού και του συμμαχικού στόλου στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
 • Annabelle Sylvester, απόγονος του ναυάρχου Sir Edward Codrington, διοικητή του βρετανικού και του συμμαχικού στόλου στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
 • Oriane Oskanian, απόγονος του ναυάρχου Marie Henri Daniel Gauthier, comte de Rigny, διοικητή του γαλλικού στόλου στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
 • Georges Cyrill Chalachin, απόγονος του ναυάρχου Anjou Pyotr Fedorovich, κυβερνήτη του Ρωσικού πλοίου Gangut στη ναυμαχία του Ναυαρίνου