Το Μνημείο των Φιλελλήνων στην Αθήνα

Η ΕΕΦ μνημονεύει και τιμά στο Μουσείο Φιλελληνισμού 1600 περίπου εμβληματικούς Φιλέλληνες που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και συχνά ακόμη και την ζωή τους για την απελευθέρωση της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της Δ’ Εθνοσυνελεύσεως στο Άργος, σύμφωνα με το Η’ ψήφισμα, αποφασίσθηκε η ανέγερση δύο μνημείων για τους Φιλέλληνες. Ένα για όσους σκοτώθηκαν στην Ελλάδα και ένα για όσους συμμετείχαν στον αγώνα. Η παραπάνω απόφαση έμεινε δυστυχώς ανεκτέλεστη έως το 2021.

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Δ’ Εθνοσυνελεύσεως στο Άργος
Αναφέρεται στο ψήφισμα για το Μνημείο των Φιλελλήνων

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) εκπληρώνει το χρέος ευγνωμοσύνης με την ανέγερση του Μνημείου.

Για τον σκοπό αυτό η ΕΕΦ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή, το Μνημείο θα στηθεί στον χώρο του Πολεμικού Μουσείου επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.

Ο χώρος του Πολεμικού Μουσείου επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Σε κεντρικό σημείο θα εγκατασταθεί το Μνημείο των Φιλελλήνων.

Η ΕΕΦ μελετά και έχει καταγράψει τα ονόματα των Φιλελλήνων που στήριξαν την Ελλάδα, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές και την βιβλιογραφία. Στο Μνημείο Φιλελλήνων, θα χαραχθούν περίπου 1600 ονόματα. Για κάθε ένα από αυτά θα υπάρχει τεκμηρίωση η οποία να είναι προσβάσιμη στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της ΕΕΦ. Επίσης οι βιογραφίες των Φιλελλήνων αυτών θα εκδοθούν από την ΕΕΦ.

Το σχέδιο του Μνημείου των Φιλελλήνων
(ύψος 3 μέτρα, πλάτος 2,8 μέτρα)

Το Μνημείο των Φιλελλήνων θα είναι από καθαρό μάρμαρο. Στο κέντρο του θα αποδίδεται ανάγλυφα η γνωστή σανδαλιζόμενη Νίκη από το θωρακείο της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη, και θα αναγράφεται η φράση του Ομήρου «ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ ΑΕΙ».