Στατήρ

Αίγινα

445 – 431 π.χ.

Στατήρ

Απεικονίζει χελώνη.

Βάρος 12.37 gm.