Φιλελληνικά ανθοδοχεία

Δυο ανθοδοχεία με παραστάσεις Έλληνα και Τούρκου με τα άλογά τους

(Meissen, μέσα 19ου αιώνα) μπλε σφραγίδα στις βάσεις (διασταυρούμενα ξίφη), πορσελάνη, ύψος: 44,5 εκ.