Φιλελληνικά πιάτα

α) Marcos Botzaris dans le camp des Turcs (ο Μάρκος Μπότσαρης στο στρατόπεδο των τούρκων)

β) Les Grecs reçevant la bénédiction à Missolonghi (Ελληνες λαμβάνουν ευλογία στο Μεσσολόγγι)

φιλελληνικά πιάτα, εμπίεστη σφραγίδα: Montereau, διάμετρος: 22,5 εκ. (μικρή φθορά στο χείλος του δεύτερου)

Βιβλιογραφία:

  1. A. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 38.

Από τη σπάνια σειρά των οκταγωνικών πιάτων.