Φιλελληνικά πιάτα

Φιλελληνικά πιάτα

(Montereau, π. 1830)

Διάμετρος: 21 εκ.

Θεματογραφία:

α) Pacha fait prisonnier (ο πασάς αιχμαλωτίζεται)

β) Miaulis prenant un navire turc (ο Μιαούλης κυριεύει τουρκικό πλοίο)

γ) Mavrocordatos prenant un fort defendu par des Turcs (ο Μαυροκορδάτος καταλαμβάνει τουρκικό οχυρό)

δ) La veille d’ une attaque (παραμονή επίθεσης)

ε) Lord Byron a la tete d’un detachement grec (ο Λόρδος Βύρων ηγείται Ελληνικού ααποσπάσματος)

στ) Constantin Canaris sur un brulot (ο Κωνσταντίνος Κανάρης στο πυρπολικό του)

ζ) Marcos Botzaris dans le camp des Turcs (ο Μάρκος Μπότσαρης στο στρατόπεδο των τούρκων)

η) Les Turcs emmenant les femmes et les enfants grecs (τούρκοι παίρνουν Ελληνίδες γυναίκες και παιδιά)

θ) Les femmes de Missolonghi a la breche (γυναίκες του Μεσολογγίου κατά την Εξοδο)

ι) Les Grecs recevant la benediction a Missolonghi (Ελληνες λαμβάνουν ευλογία στο Μεσσολόγγι)

ια) Quete pour les Grecs (έρανος υπέρ των Ελλήνων)

ιβ) Comite grec preside par Mr de Chateaubriand (ο Σατωβριάανδος προεδρεύει στο Ελληνικό κομιτάτο)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  1. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982, σ. 36-41.