Φιλελληνικές χαλκογραφίες – Γερμανία

Campe, Friedrich, ἐκδότης.
1) Türkische Treue, 2) Die Schlacht bei Thermopylae, 3) Zweitägiger Heldenkampf von 97 Griechen gegen 1500 Türken im Wallachischen Kloster Slatina, den 25. u. 26 Iuly 1821, 4) Grosse Türkische Niederlage bei Thermopylae, den 7ten September 1821, 5) Glorreiche Griechische Seeschlacht mit den Türken am 11ten October 1821, 6) Ermordung Ali Paschas von Ianina den 5. Februar 1822, 7) Gräuelscenen auf Scio, 8) Vernichtung der Türkischen Flotte vor Chios, den 18n Juny 1822, – die kühnste That der neuen Geschichte –, 9) Hussein Pascha, mit seinem Leibmamelucken, oder der Grosse Unbekannte unter den Türken, 10) Feyerlicher Empfang der Franzosen in Griechenland, 11) Feierlicher Einzug des Königs Otto von Griechenland zu Nauplia den 6t Februar 1833. Νυρεμβέργη, [1825-1835].
11 χαλκογραφίες, διαστάσεις φύλλων: 230 x 385 mm. Ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι.

Renner, G. N., καί Schuster, ἐκδότες. Landung Seiner Maj. des Koenigs Otto I. von Griechenland, der Regendschaft, und des Jhn begleitenden Koenigl. Bair. Militairs, im Hafen von Nauplia, den 25. Januar (6. Februar) 1833. Νυρεμβέργη, [π. 1833]. Χαλκογραφία, διαστάσεις φύλλου: 217 x 342 mm. Ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι.

Campe, Friedrich, ἐκδότης. 1) Mathilde wird von den Sarazenen gefangen (No 2), 2) Malek-Adhel rettet Mathilden aus den Händen der Araber (No 3), 3) Mathilde verlangt vom Sultan Saladin den Leichnam Malek-Adhels (No 4). Νυρεμβέργη, [π. 1830]. 3 χαλκογραφίες, διαστάσεις φύλλων: 230 x 385 mm. Ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι. (15)

Σπάνιες χαλκογραφίες
Τή δεύτερη καί 3 ἄλλες χαλκογραφίες τῆς φιλελληνικῆς σειρᾶς τοῦ Campe δημοσίευσε ὁ M. Busse, Corpus philhellenischer Gedichte des deutschsprachigen Raumes zum griechischen Freiheitskampf von 1821, Marathon 2005.

Απεικονίζουν σημαντικές στιγμές του απελευθερωτικού αγώνα.