Φιλελληνικό πιάτο

Φιλελληνικό πιάτο με τον Κανάρη στο πυρπολικό του (Montereau, π. 1824, 2η σειρά)

Εμπίεστη σφραγίδα: “MONTEREAU”.

Διάμετρος: 21,5 εκ.

Βιβλιογραφία:

A. Amandry, Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα, Αθήνα 1982.