Λ. Μπάιρον στα χέρια της Ελλάδος

Ρολόι με θέμα ο Λόρδος Μπάιρον θνήσκων στα χέρια της Ελλάδος

Άγγλο ρομαντικό ποιητή και μεγάλο φιλέλληνα. Εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι και άρχισε να οργανώνει στρατιωτικά σώματα με δικά του έξοδα. Πέθανε στις 19 Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι μέσα σε γενικό πένθος. Ήταν ο πλέον διάσημος και αναγνωρίσιμος άνθρωπος της εποχής του, ο οποίος βοήθησε με την ταύτισή του με τα δίκαια των Ελλήνων καθοριστικά την Επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση της Ελλάδος.

Μηχανισμός με σφραγίδα «ALLAIN ET CIE» rue Boucherat 34 Paris.

Παρίσι περίπου 1840. Ύψος 57 εκ.