Μετάλλιο Αγώνα Ανεξαρτησίας

Χαράκτης: Konrad Lange.

Διαστάσεις 37,5 x 32 χιλ.

Ένα από τα πρώτα Ελληνικά Μετάλλια. Το Αριστείο του Αγώνα Ανεξαρτησίας 1821-1829.

Το 1834 αποφασίστηκε η απονομή Μεταλλίου σε όλους όσους έλαβαν μέρος στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Η  τελική μορφή του και ο τρόπος απονομής του επικυρώθηκε από την Εθνοσυνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Το Μετάλλιο περιελάμβανε τρεις τάξεις.

A Τάξεως, Αργυρό για Αξιωματικούς.

Β Τάξεως, Χάλκινο για Υπαξιωματικούς.

Γ Τάξεως, Σιδερένιο για Στρατιώτες, Ναύτες και πολίτες αγωνιστές.

Μπροστινή όψη “ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

Πίσω όψη “ΤΟΙΣ ΗΡΩΙΚΟΙΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ”.