Ρολόι με αγωνιστή

Ρολόι με αγωνιστή που ατενίζει τον ορίζοντα

Παρίσι 1840 – 1850. Υψος 44 εκ.