Σπαθί kilic

Σπαθί kilic

Από τα Ιωάννινα. Με ασημένια επένδυση. Φέρει διάκοσμο με θρησκευτικά θέματα, Ελληνες επαναστάτες και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Μήκος 85,7 εκατ.

Αρχές 19ου αιώνα.