Άστιγξ

Άστιγξ (F. A. Hastings), Βρεττανός φιλέλλην, πλοίαρχος της Καρτερίας.

Η Ελλάς ευγνωμονούσα.

Διάμετρος 42 χλ