Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα Μοριά

Μετάλλιο, Κάρολος Ι´, Γαλλία — γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στον Μοριά, 1828

Αναφέρονται μεταξύ άλλων φιλελλήνων ο στρατηγός Maison και ο ναύαρχος de Rigny.

Διάμετρος: 41 χιλ.