Στατήρ

Κρήτη, Γορτυνία

322 – 300 π.χ.

Στατήρ

Απεικονίζει στη μία όψη την νύμφη Ευρώπη και στην άλλη τον Δία με μορφή ταύρου.

Βάρος 10.82 gm.