Φαβιέρος

Φαβιέρος – Charles Nicolas Baron Fabvrier (1783 – 1855)

Επιγραφή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το μετάλλιο εκδόθηκε το 1829 την περίοδο που κυβερνήτης ήταν ο Καποδίστριας