Φιλελληνικό πιάτο

“Vengeance d’une famille grecque” (η εκδίκηση μίας Ελληνικής οικογένειας)

Πρώτη σειρά φιλελληνικών πιάτων Choisy. Εμπίεστη σφραγίδα: ” P & H CHOISY 7 “.

Γαλλία, 1824-1836.

Διάμετρος: 21,5 εκ.