Κάστρα της Πελοποννήσου

Επιχρωματισμένο χαλκόγραφο φύλλο με απόψεις από τα Κάστρα της Πελοποννήσου.

Διαστάσεις: 60,5 x 44 εκ.