Χάρτης Πελοποννήσου

Χάρτης Πελοποννήσου
PELOPONNESUS HODIE MOREAE REGNUM. Distincte divisum, in Omnes suas provincias Hodiernas atque Veteres, cui et adiunguntur insulae Cefalonia, Zante, Cerigo et St. Maura. Auctore Iustus Danckerts cum Privilegio. Επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης της Πελοποννήσου και Νησιών του Ιονίου. Διαστάσεις 59,5 x 50,5 εκ. [Zacharakis 1281/868] [Μαζί:] D’ VOORNAAMSTE FORTRESSEN VAN MOREAE. Amsterdam, uytgegeven door Iustus Danckerts met Prievelegio van de E.H. Staten van Holl en Westvries Iant.