Τουφέκι

Τουφέκι

Με διάκοσμο.

Μήκος 104 εκατ.

Αρχές 19ου αιώνα.